കൊടകര കാവിൽ വെങ്ങലശ്ശേരി വീട്ടിൽ ചാമി മകൻ കുട്ടൻ (69) നിര്യാതനായി

കൊടകര കാവിൽ വെങ്ങലശ്ശേരി വീട്ടിൽ ചാമി മകൻ കുട്ടൻ (69) വയസ്സ് നിര്യാതനായി.ഭാര്യ. കുഞ്ഞിമോൾ. മക്കൾ. രവി.കുമാരി. സംസ്കാരം ശനിയാഴ്ച 1 മണിയ്ക്ക്

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!