അവിട്ടപ്പിള്ളി ചാഴിക്കാട് കൊല്ലിക്കര അപ്പു (79) അന്തരിച്ചു.

കൊടകര: അവിട്ടപ്പിള്ളി ചാഴിക്കാട് കൊല്ലിക്കര അപ്പു (79) അന്തരിച്ചു.സംസ്‌കാരം നടത്തി. ഭാര്യ: തങ്കം. മക്കള്‍: സുധീഷ്, സുധിനി, സുഭാഷ്. മരുമക്കള്‍: വിജയ, ബാബു, പ്രിയ.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!