മേയ്ക്കാടന്‍ ഉലഹന്നാന്റെ മകന്‍ ജോര്‍ജ്ജ് കുട്ടി (47) അന്തരിച്ചു

വെള്ളിക്കുളങ്ങര: മേയ്ക്കാടന്‍ ഉലഹന്നാന്റെ മകന്‍ ജോര്‍ജ്ജ് കുട്ടി (47) അന്തരിച്ചു. ഭാര്യ: പ്രിയ. മക്കള്‍: ആന്‍വിയ, ജോ ബേസില്‍.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!