കൊരേച്ചാല്‍ വെള്ളാന്ത്ര പരേതനായ രാമന്‍ ഭാര്യ തങ്ക (88) അന്തരിച്ചു.

കോടാലി : കൊരേച്ചാല്‍ വെള്ളാന്ത്ര പരേതനായ രാമന്‍ ഭാര്യ തങ്ക (88) അന്തരിച്ചു. മക്കള്‍. രമണി, സുന്ദരന്‍, പങ്കജാക്ഷന്‍, പരേതനായ സജീവന്‍ , പ്രകാശന്‍ , പ്രിയന്‍. മരുമക്കള്‍ : ഗോപി , മിനി, ബിന്ദു, സുജയ . സംസ്‌കാരം  നടത്തി.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!