പൂര്‍വ്വവിദ്യാര്‍ത്ഥി അദ്ധ്യാപകസംഗമം നടത്തി

ഒരു ഭാഗം തളര്‍ന്ന് ജോലി ചെയ്യാന്‍സാധിക്കാതെയിരിക്കുന്ന സഹപാഠിയായ സുഹൃത്തിന് കുട്ടികളുടെ പഠനത്തിനും ചികിത്സാവശ്യങ്ങള്‍ക്കുമായി ധനസഹായം നല്‍കുന്നു.

കൊടകര : നന്തിക്കര ഗവ. വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്‌കൂളില്‍ 1996 – 1997 ലെ എസ്.എസ്.എല്‍.സി. ബാച്ചിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ പൂര്‍വ്വവിദ്യാര്‍ത്ഥി അദ്ധ്യാപകസംഗമം നടത്തി.

സംഗമത്തില്‍ അവരുടെ സഹപാഠിയായ ഒരു സുഹൃത്ത് ഒരു ഭാഗം തളരുകയും ഇനി ഒരു ജോലിയും എടുക്കാന്‍ പറ്റാത്തതിനാല്‍ കുട്ടികളുടെ പഠനത്തിനും ചികിത്സാവശ്യങ്ങള്‍ക്കുമായി 25000 രൂപയുടെ ധനസഹായം നല്‍കി മാതൃകയായി.

സ്‌കൂളില്‍ വച്ച് നടന്ന ചടങ്ങില്‍ പി.ടി.എ. പ്രസിഡന്റ് എം.ആര്‍. ഭാസ്‌ക്കരന്‍, പൂര്‍വ്വ അദ്ധ്യാപകര്‍, പൂര്‍വ്വ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ എന്നിവര്‍ പങ്കെടുത്തു.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!