മത്സ്യകര്‍ഷകര്‍ക്കായി ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മത്സ്യകുഞ്ഞുങ്ങളെ വിതരണം നടത്തി

Apple

Hits: 93

മത്സ്യസമൃദ്ധി.കൊടകര പഞ്ചായത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത മത്സ്യകർഷകർക്ക് മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിതരണം ചെയ്തപ്പോൾ.

കൊടകര : കൊടകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മത്സ്യകര്‍ഷകര്‍ക്കായി ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മത്സ്യകുഞ്ഞുങ്ങളെ വിതരണം നടത്തി. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി.ആര്‍.പ്രസാദന്‍ വിതരണോദ്ഘാടനം ചെയ്തു. രോഹു, കട്ട്‌ള, ഗ്രാസ്‌കാര്‍പ്പ് ഇനത്തിðപ്പെട്ട
15,000 കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് വിതരണം ചെയ്തത്.

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ജോയി നെñിശ്ശേരി, വിലാസിനി ശശി, മിനി ദാസന്‍, ആന്‍സി ജിന്റോ എന്നിവര്‍ സംസാരിച്ചു. ഫിഷറീസ് ബ്ലോക്ക് കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍ രതി ബാബു സ്വാഗതവും, ശബരീഷ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

EverGreen

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.