ചാലക്കുടി ഉപജില്ല സ്‌കൂള്‍ കായികമേളയില്‍ യു.പി. കിഡീസ് ബോയ്‌സ് വിഭാഗത്തില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയ മറ്റത്തൂര്‍ സെന്റ് ജോസഫ്‌സ് യു.പി. സ്‌കൂള്‍.

Apple

Hits: 219

ചാലക്കുടി ഉപജില്ല സ്‌കൂള്‍ കായികമേളയില്‍ യു.പി. കിഡീസ് ബോയ്‌സ് വിഭാഗത്തില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയ മറ്റത്തൂര്‍ സെന്റ് ജോസഫ്‌സ് യു.പി. സ്‌കൂള്‍.അഭിനന്ദനങ്ങളോടെ നമ്മുടെ കൊടകര ഡോട്ട് കോം .

EverGreen

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.