നെല്ലായി മഹാമുനിമംഗലം ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തില്‍ ശ്രീമത് ഭാഗവത സപ്താഹ മഹാ യജ്ഞവും പ്രത്യേക ദ്രവ്യ കലശവും

Apple

നെല്ലായി : നെല്ലായി മഹാമുനിമംഗലം ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തില്‍ ഈ വരുന്ന മാര്‍ച് 25 മുതല്‍ ഗുരുവായൂരിലെ മോഹന്ജി ഫൌണ്ടേഷന്‍ ആചാര്യ ഭാഗവത ചൂഡാരത്‌നം ശ്രീമതി രാധ അമ്പാട്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ശ്രീമത് ഭാഗവത സപ്താഹ മഹാ യജ്ഞം നടക്കുന്നതാണ്.

ക്ഷേത്രത്തില്‍ തന്ത്രി അഴകത്ത് അനിയന്‍(ശ്രീജേഷ്) നമ്പൂതിരിയുടെ മുഖ്യ കാര്‍മികത്വത്തില്‍ മാര്‍ച്ച് 27 മുതല്‍ മുളയിട്ടുള്ള പ്രത്യെക ദ്രവ്യ കലശം, പന്തല്‍ വൈദീകന്‍ ദാമോദരന്‍ നമ്പൂതിരിയുടെ കാര്‍മികത്വത്തില്‍ മുറജപം എന്നിവയും നടക്കുന്നതാണ്. ഏപ്രില്‍ 01 ഞായറാഴ്ചയാണ് പ്രതിഷ്ഠ ദിനവും, ഭാഗവതം, കലശം എന്നിവയുടെ സമാപനവും. അന്ന് പരികലാശാഭിശേകവും, കുംബെശാഭിഷേകവും നടക്കുന്നതാണ്.

 

EverGreen

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Keryar Silks and Jewlery
Онлайн займ срочно военнослужащему 5 букв Buy kamagra oral jelly