പാലപ്പിള്ളി-പുലിക്കണ്ണി ഭാഗങ്ങളില്‍ പശുക്കളെ ആസിഡ് ഒഴിച്ച് പൊള്ളിക്കുന്നു

പാലപ്പിള്ളി-പുലിക്കണ്ണി ഭാഗങ്ങളില്‍ മനുഷ്യ ജീവികളെ നാണിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തില്‍ പശുക്കളുടെ ദേഹത്ത് ആസിഡ് ഒഴിച്ച് പൊള്ളിക്കുന്നു. തോട്ടം മേഖലിയിലുള്ള പശുക്കളെ രാവിലെ അഴിച്ചു വിടുകയാണ് പതിവ് ഇത്തരത്തില്‍ അഴിച്ചു വിടുന്ന പശുക്കള്‍ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും തോട്ടങ്ങളോട് ചേര്‍ന്നുള്ള പുലിക്കണ്ണി, നാടംപാടം ഭാഗത്തേക്ക് വരാറുണ്ട്.

ഇങ്ങിനെ സ്വകാര്യ പറമ്പുകളില്‍ കയറുന്ന പശുക്കളെയാണ് കണ്ണില്‍ ചോരയില്ലാത്ത ചില നാട്ടുകാര്‍ ആസിഡ് ഒഴിച്ച പൊളിക്കുന്നത്. ഇത്തരം സാമൂഹ്യ ദ്രോഹികള്‍ക്കെതിരെ പൊതുജനം ഒന്നിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. അല്ലാത്തപക്ഷം നാളെ നിങ്ങളുടെ മക്കള്‍ അവരുടെ പറമ്പില്‍ അറിയാതെ കാല്‍ കുത്തിയാല്‍ ആസിഡ് പ്രയോഗം നടത്തില്ല എന്ന് ആര്‍ക്കാണുറപ്പ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികള്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!