പൂനിലാര്‍ക്കാവില്‍ പ്രതിഷ്ഠാദിനം ആഘോഷിച്ചു

Apple

കൊടകര: പൂനിലാര്‍ക്കാവ് ദേവീക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠാദിനം ആഘോഷിച്ചു. നവകം,പഞ്ചഗവ്യ.ം,ശ്രീഭൂതബലി, എഴുന്നള്ളിപ്പ്, പഞ്ചാരിമേളം, കളഭം, പ്രസാദഊട്ട്,കാഴ്ചശിവേലി, പഞ്ചവാദ്യം, മേളം, ദീപാരാധന, കേളി,പറ്റ്, വിളക്കെഴുന്നള്ളിപ്പ്, വിളക്കാചാരം എന്നിവയുണ്ടായി.

ചടങ്ങുകള്‍ക്ക് തന്ത്രിമാരായ തെക്കേടത്ത് പെരുമ്പടപ്പ് ജാതവേദന്‍ നമ്പൂതിരി, അഴകത്ത് ഹരിദത്തന്‍ നമ്പൂതിരി, മേല്‍ശാന്തിമാരായ നടുവത്ത് പത്മനാഭന്‍ നമ്പൂതിരി, പുത്തുകാവ് മഠത്തില്‍ വെങ്കിടേശ്വരന്‍ എമ്പ്രാന്തിരി എന്നിവര്‍ കാര്‍മികത്വം വഹിച്ചു. മേളത്തിന് കലാമണ്ഡലം ഹരീഷ്മാരാരും പഞ്ചവാദ്യത്തിന് തൃക്കൂര്‍ രാജന്‍ മാരാരും നേതൃത്വം നല്‍കി.പാറമേക്കാവ് കാശിനാഥന്‍ ഭഗവതിയുടെ തിടമ്പേറ്റി.

EverGreen

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Keryar Silks and Jewlery
Erfahrung mit kamagra online apotheke Buy kamagra jelly next day delivery uk