ഇല്ലത്തുപറമ്പിൽ പാപ്പു (95 )നിര്യാതനായി

Apple

കോടാലി : കടമ്പോട് ഇല്ലത്തുപറമ്പിൽ പാപ്പു (95 )നിര്യാതനായി .ഭാര്യ പരേതയായ കല്യാണി .മക്കൾ രാമകൃഷ്ണൻ , ലക്ഷ്മി, ലളിത, പരേതരായ സുധാകരൻ , അരവിന്ദാക്ഷൻ , ഗിരിജൻ , മരുമക്കൾ ശാന്ത, വാസു ചന്ദ്രൻ , ഇന്ദിര , ഗിരിജ , രാധ. സംസ്കാരം ശനിയാഴ്ച പത്തുമണിക്ക് വീട്ടുവളപ്പിൽ

EverGreen

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Keryar Silks and Jewlery
Kamagra online auf rechnung Cloud mining why somebody would do this job because