കൊടകരയിൽ ഹൈസ്കൂൾ മൈതാനം കാടുകയറി; സമീപവാസികൾക്ക് ഭീതിയേറ്റുന്നു.

കൊടകര: കൊടകരയിൽ ഹൈസ്കൂൾ മൈതാനം കാടുകയറി സമീപവാസികൾക്ക് ഭീതിയേറ്റുന്നു. തൃശൂർ ജില്ലാപഞ്ചായത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള കൊടകര ഗവൺമെൻ്റ് നാഷണൽ ബോയ്സ് ഹൈസ്ക്കൂളിൻ്റെ മൈതാനമാണ് നാലുവശവും കാടുകയറിയിരിക്കുന്നത്.

കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളെത്തുടർന്ന് മൈതാനത്ത് കായിക മത്സരങ്ങളോ കളികളോ നടക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഇവിടത്തെ കാടുവളർന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ പാമ്പുകളുടെ താവള മായിരിക്കയാണ് മൈതാനം. കാടുവെട്ടിത്തെളിച്ച് മൈതാനം വൃത്തിയാക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!