കടുക്കവൃക്ഷത്തെ ആദരിച്ചു

പര്യാവരണ്‍ സംരക്ഷണ്‍ ഗതിവിഗതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ കൊടകരയില്‍ കടുക്കവൃക്ഷത്തെ ആദരിക്കുന്നു.

കൊടകര : പ്രകൃതി വന്ദനദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൊടകരയില്‍   പര്യാവരണ്‍ സംരക്ഷണ്‍ ഗതിവിഗതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ കടുക്ക വൃക്ഷത്തെ ആദരിച്ചു.

കൊടകര ഹൈസ്‌കൂള്‍ മൈതാനത്തിനോടു ചേര്‍ന്ന പറമ്പിലെ വര്‍ഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുള്ള ഔഷധഗുണങ്ങളാല്‍ സമൃദ്ധമായ കടുക്കമരത്തെ വനമിത്ര സുരേഷ്,  അരിക്കാട്ട്  രഘുനന്ദനമേനോന്‍ എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്ന് പുഷ്പഹാരമണിയിച്ചു.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!