ചെമ്പുച്ചിറ ക്ഷേത്രത്തില്‍ പ്രതിഷ്ഠാദിനം ആഘോഷിച്ചു.

Chembuchiraചെമ്പുചിറ : ചെമ്പുചിറ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠദിന വാർഷികം വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിച്ചു. നടതുറപ്പ്, നിർമാല്യദർശനം, മഹാഗണപതിഹോമം, മഹാമൃത്യുഞ്ജയഹോമം, കാഴ്ചശീവേലി, അന്നദാനം, നിറമാല, ദീപാരാധന, അത്താഴപൂജ എന്നിവ ആയിരുന്നു പരിപാടികൾ. ക്ഷേത്രം തന്ത്രി കാരുമാത്ര വിജയൻ ശാന്തി, മേൽശാന്തി കെ.കെ മണികണ്ഠൻ എന്നിവർ ക്ഷേത്ര ചടങ്ങുകൾക്ക് കർമ്മിതം വഹിച്ചു.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!