നബിള്ളിപുറത്ത് പ്രഭാകരൻ നായർ നിര്യാതയായി.

prabhakaran  (65)പാറേക്കട്ടുകര നബിള്ളിപുറത്ത് പ്രഭാകരൻ നായർ (65) നിര്യാതയായി. സംസ്ക്കാരം വീട്ടു വളിപ്പിൽ നടന്നു. ഭാര്യ: ലക്ഷ്മികുട്ടി, മക്കൾ : അഭിലാഷ്, ആശ. മരുമക്കൾ: രമ്യ, സന്തോഷ്‌.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!