എ.എല്‍ .പി.എസ്. ആലത്തൂരിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ കൈത്തറി ദിനാചരണം നടത്തി.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAകൊടകര : കൈത്തറി ദിനാചരണത്തോടഌബന്ധിച്ച്‌ എ.എല്‍.പി.എസ്‌. ആലത്തൂര്‍ വിദ്യാലയത്തിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ആലത്തൂരിലെ “ഖാദി നെയ്‌ത്ത്‌ നൂല്‍ ഉല്‍പാദനകേന്ദ്രം” സന്ദര്‍ശിച്ചു. വിദ്യാലയത്തിലെ നാലാം ക്ലാസ്സ്‌ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ഖാദി നെയ്‌ത്തുകേന്ദ്രം സന്ദര്‍ശിച്ച്‌ നൂല്‍നൂല്‍പ്പിന്റെ വിവിധ വശങ്ങള്‍ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. പാവ്‌, ഊട, ഓട, ഞെരടല്‍ എന്നീ പദങ്ങളുടെ അര്‍ത്ഥം കുട്ടികള്‍ അഌഭവിച്ചറിഞ്ഞു. സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക്‌ യന്ത്രം കുട്ടികള്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിച്ച്‌ അഌഭവം കൊണ്ടു. ഖാദി അധ്യാപികമാരും തൊഴിലാളികളും കുട്ടികളെ സ്വീകരിച്ച്‌ നെയ്‌ത്തിന്റെ സാങ്കേതികവശങ്ങള്‍ ലളിതമായി പഠിപ്പിച്ചു. ചര്‍ക്കകള്‍ കാണാഌം നൂല്‍നൂല്‍ക്കാഌം കിട്ടിയ അവസരം കുട്ടികള്‍ക്ക്‌ സന്തോഷം പകര്‍ന്നു.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!