സഹൃദയയില്‍ ക്യാംപസ്‌ പ്ലെയ്‌സ്‌മെന്റ്‌ തുടങ്ങി

കൊടകര: സഹൃദയ എഞ്ചിനീയറിംഗ്‌ കോളേജിലെ 2013 – 2014 വര്‍ഷത്തെ ക്യാംപസ്‌ പ്ലെയ്‌സ്‌മെന്റ്‌ തുടങ്ങി. പ്രമുഖ ഐ. ടി. കമ്പനിയായ ‘ആക്‌സെഞ്ചര്‍’ നടത്തിയ പ്ലെയ്‌സ്‌മെന്റില്‍ വിവിധ ബ്രാഞ്ചുകളിലെ അവസാന വര്‍ഷക്കാരായ 26 വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക്‌ സെലക്ഷന്‍ ലഭിച്ചു. തുടര്‍ച്ചയായി മൂന്നാം തവണയും കേരളത്തിലെ കോളേജുകളില്‍ സഹൃദയില്‍ നിന്നും മാത്രമാണ്‌ ആക്‌സെഞ്ചര്‍ ജോലിക്കായി വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്‌. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന്‌ വര്‍ഷമായി എഞ്ചിനീയറിംഗ്‌ കോളേജ്‌ വിജയശതമാനത്തില്‍ സംസ്ഥാനത്ത്‌ ഒന്നാമതെത്തിയതിനാലാണ്‌ ആക്‌സെഞ്ചര്‍ ക്യാംപസ്‌ പ്ലെയ്‌സ്‌മെന്റിനായി സഹൃദയയെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്‌. വരുംദിവസങ്ങളില്‍ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലെ മുന്‍നിര കമ്പനികള്‍ പ്ലെയ്‌സ്‌മെന്റിനായി സഹൃദയയിലെത്തും. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം കോളേജിലെ നൂറിലേറെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക്‌ പ്രമുഖ കമ്പനികളില്‍ സെലക്ഷന്‍ ലഭിച്ചിരുന്നു.

 

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!