പേറോത്ത് മാരാത്ത് വീട്ടില്‍ ആനന്ദന്‍ ഭാര്യ ഭാഗീരഥീ (54) നിര്യാതയായി.

KDA Obit Bhgyarathi 54നന്തിപുലം : ആറ്റപ്പിള്ളി കടവ് റോഡില്‍ പേറോത്ത് മാരാത്ത് വീട്ടില്‍ ആനന്ദന്‍ ഭാര്യ ഭാഗീരഥീ (54) നിര്യാതയായി. സംസ്‌കാരം നടത്തി. മക്കള്‍ : മഹേഷ്, മനോജ്.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!