നമ്മുടെ കൊടകര ഡോട്ട് കോമിലൂടെ ഷഷ്ഠി കണ്ടത് ആയിരങ്ങള്‍

kodakarashshtiകൊടകര : കൊടകരയുടെ ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായി, കൊടകര ഷഷ്ഠി മഹോത്സവം തത്സമയം സംപ്രക്ഷണം നമ്മുടെ കൊടകര ഡോട്ട് കോമില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. നിരവധി പ്രവാസി കൊടകരക്കാരുടെ അഭ്യര്‍ത്ഥനകള്‍ മാനിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു തത്സമയം സംപ്രക്ഷണം ചെയ്തത്.

ഒരു മാസം മുന്‍പ് ഷഷ്ഠി  തത്സമയം സംപ്രക്ഷണത്തെ സംബന്ദിച്ചു ഫേസ് ബുക്കില്‍ ഇട്ട പോസ്റ്റിനു നിരവധി അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇത് കണക്കിലെടുതുകൊണ്ടായിരുന്നു ഷഷ്ഠി ലൈവ്. 5669 പേര്‍  ഷഷ്ഠി മഹോത്സവം തത്സമയം സംപ്രക്ഷണം കണ്ടു.  തത്സമയം സംപ്രക്ഷണത്തെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തുനിന്നും നിരവധി കോളുകള്‍, മെയിലുകള്‍, മെസ്സേജുകള്‍ എന്നിവ നമ്മുടെ കൊടകര ഡോട്ട് കോമിനു ലഭിച്ചു.

കൊടകര ഷഷ്ഠി  മഹോത്സവം നമ്മുടെ കൊടകര ഡോട്ട് കോമിലൂടെ കണ്ട എല്ലാവര്‍ക്കും അകൈതവമായ  നന്ദി രേഘപ്പെടുതുന്നു.  തത്സമയം സംപ്രക്ഷണത്തെടു സഹകരിച്ച എല്ലാവര്‍ക്കും ഒരായിരം നന്ദി.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!