പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷന്‍ റിസള്‍ട്ട് 2015

വാര്‍ഡ്സ്ഥലംസ്ഥാനാര്‍ഥിലഭിച്ച വോട്ട്
വാര്‍ഡ് - 1കൊടകര വെസ്റ്റ്മിനിദാസന്‍(കോണ്‍)569
വാര്‍ഡ് - 2കാവുംതറഎം.ഡി.നാരായണന്‍.(എല്‍.ഡി.എഫ്)501
വാര്‍ഡ് - 3കൊടകരസുധ(എല്‍.ഡി.എഫ്)487
വാര്‍ഡ് - 4അഴകംആശരാംദാസ്.(ബി.ജെ.പി)408
വാര്‍ഡ് - 5വെല്ലപ്പാടിഷീബഹരി(എല്‍.,ഡി.എഫ്)467
വാര്‍ഡ് - 6പേരാമ്പ്ര നോര്‍ത്ത്ആന്‍സി ജിന്റോ(കോണ്‍)428
വാര്‍ഡ് - 7കനകമലവി.കെ.സുബ്രഹ്മണ്യന്‍(ബി.ജെ.പി)686
വാര്‍ഡ് - 8 തേശ്ശേരിതോമസ് കളളിയത്ത്(കോണ്‍)504
വാര്‍ഡ് - 9പഴമ്പിള്ളിജോയ് നെല്ലിശ്ശേരി.(സി.പി.എം.)658
വാര്‍ഡ് - 10പേരാമ്പ്രസൗത്ത്പ്രനില ഗിരീശന്‍(കോണ്‍)496
വാര്‍ഡ് - 11നാടുകുന്ന്ടി.വി.പ്രജിത്ത്(ബി.ജെ.പി)506
വാര്‍ഡ് - 12പേരാമ്പ്ര വെസ്റ്റ്അല്‍ഫോന്‍സാ തോമസ്(കോണ്‍.)407
വാര്‍ഡ് - 13മരത്തംപിള്ളിവിലാസിനി ശശി. (സി.പി.എം.) 327
വാര്‍ഡ് - 14ശക്തിനഗര്‍കൊടിയത്ത് സുകുമാരന്‍(സി.പി,എം.)485
വാര്‍ഡ് - 15ആനത്തടംപി.ആര്‍.പ്രസാദന്‍(സി.പി..എം.) 797
വാര്‍ഡ് - 16പുലിപ്പാറക്കുന്ന്ഷൈനിബാബു(സി.പി.എം.)821
വാര്‍ഡ് - 17കാരൂര്‍നാരായണി(സി.പി.എം)783
വാര്‍ഡ് - 18മനക്കുളങ്ങരഇ.ഐ.പാപ്പച്ചന്‍.(സി.പി.എം.)531
വാര്‍ഡ് - 19വഴിയമ്പലംഉഷസത്യന്‍(കോണ്‍.)521

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!