ചെമ്പുച്ചിറ സുബ്രഹ്മമ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠാ മഹോത്സവം വ്യാഴാഴ്ച ആഘോഷിക്കും

ചെമ്പുച്ചിറ : ചെമ്പുച്ചിറ സുബ്രഹ്മമ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠാ മഹോത്സവം വ്യാഴാഴ്ച ആഘോഷിക്കും. ഇതോടനുബന്ധിച്ച ശുദ്ധിക്രയകള്‍ക്ക് ബുധന്‍ തുടക്കമാകും. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ മഹാഗണപതിഹോമം, കലശപൂജ, പ്രതിഷ്ഠാചടങ്ങുകള്‍, മേളം, താഴികക്കുട സമര്‍പ്പണം, അന്നദാനം, താലിസമര്‍പ്പണം, കാളകളി, മഹാഗുരുതി എന്നിവയുണ്ടാകും. ചടങ്ങുകള്‍ക്ക് തന്ത്രി അഴകത്ത് അനിയന്‍ നമ്പൂതിരി കാര്‍മികത്വം വഹിക്കും.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!