മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കൊടകര ഫാർമേഴ്‌സ് സഹകരണ ബാങ്ക് 45,70,346/- രൂപ നൽകി

കൊടകര ഫാർമേഴ്‌സ് സഹകരണ ബാങ്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകിയ സംഭാവന മന്ത്രി ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു

കൊടകര: മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കൊടകര ഫാർമേഴ്‌സ് സഹകരണ ബാങ്ക് 45, 70, 346/- രൂപ നൽകി. ബാങ്കിന്റെ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ സംസ്ഥാന പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൊഫ സി രവീന്ദ്രനാഥ് ചെക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങി.

ബാങ്ക് അംഗങ്ങളുടെ 2017 – 18 വർഷത്തെ ലാഭവിഹിതം, ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം, ബാങ്ക് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളുടെ ഒരു മാസത്തെ അലവൻസ് എന്നിവ ചേർന്നതാണ് തുക. ചടങ്ങിൽ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് എ സി വേലായുധൻ അദ്ധ്യക്ഷനായി. കൊടകര പഞ്ചായത്ത്‌ പ്രസിഡന്റ് പി ആർ പ്രസാദൻ ബാങ്കിന്റെ വിഹിതവും, ബാങ്ക് എം ഡി വി ഡി ബിജു ജീവനക്കാരുടെ വിഹിതവും, ഭരണ സമിതി അംഗം തോമസ് കണ്ണൂക്കാടൻ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങങ്ങളുടെ വിഹിതവും മന്ത്രിക്ക് കൈമാറി.

ബാങ്ക് ഭരണസമിതി അംഗം എം ഡി നാരായണൻ സ്വാഗതവും മാനേജർ ആനി നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!