ചക്ക വിഭവങ്ങള്‍ ഒരുക്കി മനക്കുളങ്ങര ഗ്രാമീണവായനശാല വനിതാ വേദി അംഗങ്ങള്‍

Chakkavibhavangalമനക്കുളങ്ങര : മനക്കുളങ്ങര സാംസ്‌ക്കാരിക സംഘവും, ഗ്രാമീണ വായനശാലയുടെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തില്‍ ഗ്രാമീണവായനശാല വനിതാ വേദി അംഗങ്ങള്‍ക്ക് സംസ്ഥാ കാര്‍ഷിക ശ്രമശക്തി അവാര്‍ഡ് നോടിയ ശ്രീമതി, ഇന്ദിര ലോറന്‍സ് ‘ചക്ക’ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിഭവങ്ങളെ ക്കുറിച്ച് പരിശീലനം കൊടുക്കുന്നു. പഞ്ചായത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ, വികസന സ്റ്റാറ്ററിംങ്ങ് കമ്മറ്റി ചെയര്‍മാന്‍, EL പാപ്പച്ചന്‍ സാംസ്‌ക്കാരിക സംഘം പ്രതിനിധികള്‍, വായനശാല പ്രവര്‍ത്തകര്‍ എന്നിവര്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചു

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!