വല്ലപ്പാടി -കനകമല റോഡില്‍ ശ്രമദാനം നടത്തി.

Sharamadanamകൊടകര: പഞ്ചായത്തിലെ അഞ്ചാംവാര്‍ഡ് കോണ്‍ഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ വല്ലപ്പാടി -കനകമല റോഡില്‍ ശ്രമദാനം നടത്തി. ലോനപ്പന്‍ കോച്ചക്കാടന്‍, സിബി കോച്ചേക്കാടന്‍, സണ്ണി ചീനന്‍, വര്‍ഗീസ് കളപ്പറമ്പത്ത് എന്നിവര്‍ നേതൃത്വം നല്‍കി.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!