പൂതികുളങ്ങര ക്ഷേത്രത്തില്‍  ഭാഗവത സപ്താഹം

കൊടകര : വെല്ലപ്പാടി പൂതികുളങ്ങര ശ്രീ മഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്രത്തില്‍ ശ്രീമദ് ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞം  15  മുതല്‍ 22  വരെ നടത്തുന്നു. കൊളത്തൂര്‍ പുരുഷോത്തമന്‍ യജ്ഞാചാര്യനായിരിക്കും.

യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിദ്യാഗോപാലമന്ത്രാര്‍ച്ചന, സര്‍വ്വൈശ്വര്യപൂജ, വിഷ്ണുസഹസ്രനാമജപം, സമൂഹപ്രാര്‍ത്ഥന, ദേവീമഹാത്മ്യം ഗ്രന്ഥപാരായണം എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കും.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!