രാമായണമാസത്തിന് ക്ഷേത്രങ്ങളൊരുങ്ങുന്നു

കൊടകര: ഭക്തി ലഹരിയായി പെയ്തിറങ്ങുന്ന രാമായണമാസത്തിന് 17 ന് തുടക്കമാകും. രാമായണപാരായണം, പ്രഭാഷണം, രാമായണപ്രശ്നോത്തരി, കഥാശ്രവണം എന്നിങ്ങനെ ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ വിവിധതരത്തിലാണ് ആചരണം. ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ എന്നും രാവിലെ ഗണപതിഹോമം നടക്കും.

പൂനിലാര്‍ക്കാവില്‍ രാമായണമാസത്തോടനബന്ധിച്ചാണ് ദേവീഭാഗവത നവാഹയജ്ഞവും രാമായണപാരായണവും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 17 മുതല്‍ 20 വരെയാണ് രാമായണപാരായണം. സാവിത്രി കെ.നായരാണ് പാരായണം നടത്തുന്നത്. 20 ന് മഹാഗണപതിഹോമം നടക്കും.

അന്നുമുതല്‍ 29 വരെ നടക്കുന്ന ദേവീഭാഗവത നവാഹയജ്ഞത്തിന് കൊളത്തൂര്‍ പുരഷോത്തമന്‍ യജ്ഞാചാര്യനാകും. പേരാമ്പ്ര പുത്തുകാവ് ദേവീക്ഷേത്രം, തേശ്ശേരി ചീക്കാമുണ്ടി ക്ഷേത്രം, നെല്ലായി മഹാമുനിമംഗലം ക്ഷേത്രം, വയലൂര്‍ മഹാദേവക്ഷേത്രം, കൊളത്തൂര്‍ തൂപ്പങ്കാവ് ക്ഷേത്രം, കൊളത്തൂക്കാവ് ക്ഷേത്രം എന്നിവിടങ്ങളിലും രാമായണമാസാചരണം നടത്തും.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!