രാപ്പാള്‍ മഠത്തിവീട്ടില്‍ നാരായണന്‍ നായര്‍ ഭാര്യ എറാടത്ത് വീട്ടില്‍  ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിഅമ്മ  (അമ്മിണിയമ്മ-89) കാണ്‍പൂരില്‍ അന്തരിച്ചു.

പറപ്പൂക്കര : രാപ്പാള്‍ മഠത്തിവീട്ടില്‍ നാരായണന്‍ നായര്‍ ഭാര്യ എറാടത്ത് വീട്ടില്‍  ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിഅമ്മ  (അമ്മിണിയമ്മ-89) കാണ്‍പൂരില്‍ അന്തരിച്ചു. സംസ്‌കാരം നടത്തി. മക്കള്‍: വിശ്വനാഥന്‍ (മനു),  പരേതനായ മുരളി, പരേതനായ  സുരേഷ്, സുനില്‍.  മരുമക്കള്‍ : സുനിത, ജിനു, നിഷ

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!