ഗാന്ധിനഗര്‍ പള്ളത്തേരി വേലായുധന്‍ മകന്‍ രവീന്ദ്രന്‍(52) അന്തരിച്ചു.

കൊടകര : ഗാന്ധിനഗര്‍ പള്ളത്തേരി വേലായുധന്‍ മകന്‍ രവീന്ദ്രന്‍(52) അന്തരിച്ചു. ഭാര്യ ; സിനി. മക്കള്‍ : അനഘ, ആദര്‍ശ്.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!