കാവിൽ ദേശത്ത് ആരോത  വീട്ടിൽ ജോർജ് (84) അന്തരിച്ചു. 

കൊടകര: കാവിൽ ദേശത്ത് ആരോത  വീട്ടിൽ ജോർജ് (84) അന്തരിച്ചു.  സംസ്കാരം നടത്തി. ഭാര്യ: ത്രേസ്യാമ്മ. മക്കൾ: ലില്ലി, റോസിലി,ഷീബ, മേരീസ്. മരുമക്കൾ : ബാബു, ജോസ്, ജേക്കബ്ബ്, ജോയ്

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!