ഗാന്ധി സ്മൃതി മരം നട്ടു.

ആനന്ദപുരം :ആനന്ദപുരം ശ്രീകൃഷ്ണ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ ത്തിൻ്റെ 75-ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഗാന്ധി സ്മൃതി മരം നട്ടു. വിദ്യാലയത്തിൽ ദിവസവും ആയിരത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുന്ന ഐ.എ സരോജിനി സ്മൃതി മരം നട്ടു.

പ്രിൻസിപ്പാൾ ബി.സജീവ്, പി.ടി.എ പ്രസിഡൻറ് എ.എം ജോൺസൻ, ഹെഡ്മാസ്റ്റർ ടി. അനിൽകുമാർ മാനേജ്മെൻറ് പ്രതിനിധി എ.എൻ വാസുദേവൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!