നാട്ടുപൂക്കളവും നാടന്‍കളികളുമായി ഗ്രാമികയുടെ വേറിട്ട ഓണാഘോഷം

ഗ്രാമിക അക്കാദമിയുടെ നാട്ടുപൂക്കള മത്സരത്തില്‍ നിന്ന്.

കൊടകര : നാട്ടുപൂക്കളം നാടന്‍ കളികള്‍ എന്നിവയില്‍ മത്സരങ്ങളുമായി കുഴിക്കാട്ടുശ്ശേരി ഗ്രാമിക അക്കാദമി ഇക്കുറിയും ചിങ്ങക്കാഴ്ച 1198 എന്ന പേരില്‍ ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു.

കമ്പോള പൂക്കള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും ഒഴിവാക്കി നാട്ടുപൂക്കള്‍ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുള്ള  മത്സരത്തില്‍ 10 സംഘങ്ങളിലായി അമ്പത് കുട്ടികള്‍ പങ്കാളികളായി. പറമ്പിലും പാടത്തും കാട്ടിലും മേട്ടിലുമെല്ലാം കയറിയിറങ്ങി നാടന്‍ പൂക്കള്‍ ശേഖരിച്ചാണ് രാവിലെ 9 മണിയോടെ കുട്ടികള്‍ ഗ്രാമികയിലെത്തിയത്.

ഇരുപതിനം പൂക്കള്‍ വരെ കളങ്ങളില്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഇതള്‍ വിടര്‍ത്താതെയും അരിഞ്ഞിടാതെയും പൂര്‍ണ്ണ രൂപത്തില്‍ത്തന്നെയാണ് പൂക്കളും ഇലകളും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ദില്‍ഷ കെ.ജി., ബാല പി.എസ്., അഞ്ജലി സി.എസ്.എന്നിവരുടെ സംഘങ്ങള്‍ ക്രമത്തില്‍ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങള്‍ നേടി. ഇതോടനുബന്ധിച്ച് പൂക്കളുടെ തിരിച്ചറിയല്‍ മത്സരവും നടന്നു.

പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചിരുന്ന 120പൂക്കളില്‍   45 ഇനം പൂക്കളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ വിഷ്ണുപ്രിയ രാജേഷ്, എന്‍.എന്‍.ദേവികൃഷ്ണ  എന്നിവര്‍ ഒന്നും 43,41 ഇനങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ലക്ഷ്മി പി.എസ്., നന്ദന സി.എസ്.എന്നിവര്‍ രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങളും നേടി. ഓലമെടച്ചില്‍,ചാക്കോട്ടം, കസേരകളി, കുന്നിക്കുരു പെറുക്കല്‍ നാടന്‍ കളിമത്സരങ്ങളും അനുബന്ധമായി സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!