ഇരിങ്ങാലക്കുട ഉപജില്ല ഹോക്കി ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ ആനന്ദപുരം ശ്രീകൃഷ്ണ ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്‌ക്കൂള്‍ ചാമ്പ്യന്മാർ

ഇരിങ്ങാലക്കുട ഉപജില്ല ഹോക്കി ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ സബ്ബ് ജൂനിയര്‍ ബോയ്‌സ്, ജൂനിയര്‍ ബോയ്‌സ്, സീനിയര്‍ ബോയ് സ്, സബ്ബ് ജൂനിയര്‍ ഗേള്‍സ്, സീനിയര്‍ ഗേള്‍സ്, ജൂനിയര്‍ ഗേള്‍സ് എന്നീ വിഭാഗങ്ങളില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയ ആനന്ദപുരം ശ്രീകൃഷ്ണ ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്‌ക്കൂള്‍ ടീം.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!