കേരളപ്പിറവി ദിനത്തിൽ മാതൃഭാഷയിൽ കയ്യൊപ്പുമായി കുട്ടികൾ.

ആനന്ദപുരം: കേരളപ്പിറവി ദിനത്തിൽ ആനന്ദപുരം ശ്രീകൃഷ്ണ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലെ നൂറോളം കുട്ടികൾ മലയാളത്തിൽ കയ്യൊപ്പ് സ്വീകരിച്ച് തൃശൂർ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ഡയറക്ടറർ ശ്രീ.ടി.വി. മദനമോഹനന് കേരളപ്പിറവി ദിനാശംസകൾ അറിയിച്ച് കൊണ്ട് പോസ്റ്റ് കാർഡുകൾ അയച്ചു.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!