ഇമ്മാഌവല്‍കൃപ വൃദ്ധമന്ദിരത്തിലെ വൃദ്ധജനങ്ങളോടൊത്ത്‌ പൊവിഡന്‍സ്‌ കോളേജ്‌ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും അധ്യാപകരും സ്വാതന്ത്യ്രദിനം ആഘോഷിച്ചു

KDA Providence Collegeകൊടകര : 67 ാം സ്വാതന്ത്യ്രദിനം പ്രാവിഡന്‍സ്‌ കോളേജ്‌ സമുചിതമായി ആഘോഷിച്ചു. പതാക ഉയര്‍ത്തലിഌം റാലിക്കും ശേഷം കൊടകര ഇമ്മാഌവല്‍കൃപ വൃദ്ധമന്ദിരത്തിലെ വൃദ്ധജനങ്ങളോടൊത്ത്‌ പൊവിഡന്‍സ്‌ കോളേജ്‌ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും അധ്യാപകരും വിവിധ കലാപരിപാടികളോടെ സ്വാതന്ത്യ്രദിനം ആഘോഷിച്ചു. ചടങ്ങില്‍ ജില്ല പഞ്ചായത്ത്‌ അംഗം അജിത രാധാകൃഷ്‌ണന്‍, കൊടകര പഞ്ചായത്ത്‌ ഒന്നാം വാര്‍ഡ്‌ മെമ്പര്‍ വിനയന്‍ ടി. മേനോന്‍, 19 ാം വാര്‍ഡ്‌ മെമ്പര്‍ എന്‍.പി. സത്യന്‍ എന്നിവര്‍ പങ്കെടുത്തു.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!