ചാഴിക്കാട്‌ മണപ്പുള്ളി വീട്ടില്‍ പരേതനായ രാമദേവന്‍ ഭാര്യ ലീല (55) നിര്യാതയായി.

KDA Obit Leela 55അവിട്ടപ്പിള്ളി : ചാഴിക്കാട്‌ മണപ്പുള്ളി വീട്ടില്‍ പരേതനായ രാമദേവന്‍ ഭാര്യ ലീല (55) നിര്യാതയായി. സംസ്‌കാരം നടത്തി. മകന്‍ : സുരേഷ്‌. മരുമകള്‍ : നിമ.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!