മറ്റത്തൂര്‍കുന്ന്‌ പിരാരത്ത്‌ നാരായണന്‍ നായരുടെ മകന്‍ രാമന്‍ (കണ്ണന്‍ 38) നിര്യാതനായി.

KDA Obit Raman (Kannan) 38കൊടകര : മറ്റത്തൂര്‍കുന്ന്‌ പിരാരത്ത്‌ നാരായണന്‍ നായരുടെ മകന്‍ രാമന്‍ (കണ്ണന്‍  38) നിര്യാതനായി. ഭാര്യ : രജനി. മക്കള്‍ : രാജീവ്‌, രാധിക.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!