റവന്യൂ ജില്ല പ്രവൃത്തി പരിചയമേളയില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനം അഖില്‍ നാരായണന്.

KDA  AKHIL -  Pravarthi Parichaya Mela Ist Priceകൊടകര: തൃശൂര്‍ റവന്യൂ ജില്ല പ്രവൃത്തി പരിചയമേളയില്‍ (ഷീറ്റ്‌ മെറ്റല്‍ വിഭാഗം) ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയ അഖില്‍ നാരായണന്‍. നന്തിക്കര ഗവ. വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്‌കൂള്‍ (വി.എച്ച്‌.എസ്‌.ഇ.) ഒന്നാം വര്‍ഷ വിദ്യാര്‍ത്ഥിയാണ്‌. തുടര്‍ച്ചയായി കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വര്‍ഷം എച്ച്‌.എസ്‌. വിഭാഗത്തില്‍ സംസ്ഥാനതലത്തില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയിരുന്നു.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!