ചെമ്പുച്ചിറ പൂരം-കാവടിക്ക് കൊടിയേറി

chembuchira pooram kodiyettam gireesh santhiകൊടകര:ചെമ്പുച്ചിറ ശിവക്ഷേത്രത്തിലെ പൂരം -കാവടി മഹോത്സവത്തിന് കൊടിയേറി.9 നാണ് മഹോത്സവം.ചെമ്പുച്ചിറ-നൂലുവള്ളി ദേശങ്ങളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ പൂരവും വിവിധദേശങ്ങളില്‍നിന്നും കാവടി-പൂരം വരവുമുണ്ടാകും.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!