കൊടകര കാവിൽ ദേശത്ത് പരേതനായ ശ്രീ.കണ്ടേങ്ങാട്ട് നാരായണ മേനോൻന്റെ പത്നിസരസ്വതിയമ്മ (86) അന്തരിച്ചു.

കൊടകര കാവിൽ ദേശത്ത് ശ്രീമതി. അരിക്കാട്ട് സരസ്വതിയമ്മ (86) അന്തരിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ 4.55ന് വീട്ടിൽ വച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം.വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അസുഖങ്ങൾ മൂലം ദീർഘ കാലമായി കിടപ്പിലായിരുന്നു. പരേതനായ ശ്രീ.കണ്ടേങ്ങാട്ട് നാരായണ മേനോൻന്റെ പത്നിയാണ്.

തിരുത്തൂർ ശ്രീകൃഷ്ണക്ഷേത്രസമിതി ട്രഷറർ ശ്രീ. വിജയകുമാർ മേനോൻ, ശ്രീമതി. രത്നകുമാരി, ശ്രീ.രാമചന്ദ്രൻ, ശ്രീ.കൃഷ്ണകുമാർ എന്നിവർ മക്കളാണ്.സംസ്കാരകർമ്മങ്ങൾ വീട്ടുവളപ്പിൽ വച്ച് നടക്കും.ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നു.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!