മോനടി ചാത്തൻതറ മാധവൻ (85) അന്തരിച്ചു.

വെള്ളിക്കുളങ്ങര : മോനടി ചാത്തൻതറ മാധവൻ (85) അന്തരിച്ചു. സംസ്കാരം നടത്തി. ഭാര്യ : സുഭദ്ര. മക്കൾ : ഉഷ, രാജു, സുരേഷ്, ഷാജൻ, ബിന്ദു. മരുമക്കൾ :കുമാരൻ, ബിന്ദു, ശാoന, സത്യൻ

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!