സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ സഹകരണ സംഘം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

മുപ്ലിയം: വരന്തരപ്പിള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ മുപ്ലിയം, ഇഞ്ച ക്കുണ്ട് പ്രദേശങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി സഹകരണ വകുപ്പിന്റെ പൂർണ നിയന്ത്രണത്തിൽ ആരംഭിച്ച ആർ 1391 മുപ്ലിയം ഇഞ്ചക്കുണ്ട് സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡണ്ട്‌ എം കെ അബ്ദുൽ സലാം നിർവഹിച്ചു.വരന്തരപ്പിള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ പ്രസിഡണ്ട്‌ ഇ എ ഓമന അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ സി പി എം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ഹെൻട്രി ജോർജ് മാസ്റെർ, പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളായ ലില്ലി ബേബി,അജിത സുധാകരാൻ, ശ്രീലേഖ മുരളി സീന എം യു, തുടങ്ങിയവര പങ്കെടുത്തു.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!