ഹിന്ദു പുരാണ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു ക്വിസ് മത്സരം

നെല്ലായി : നെല്ലായി മഹാമുനിമംഗലം ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തില്‍ രാമായണ/കര്‍ക്കിടക മാസാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി 2015 ആഗസ്റ്റ് 9 നു രാവിലെ 10.30 നു ക്ഷേത്രം ഭജന മണ്ഡപമായ സുദര്‍ശനത്തില്‍ വച്ച് സ്‌ക്കൂള്‍ കോളേജ് കുട്ടികള്‍ക്കായി രാമായണം, മഹാഭാരതം, ഭഗവത് ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്നീ ഹിന്ദു പുരാണ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു ക്വിസ് മത്സരം സങ്ങടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാം സമ്മാനം 1000 രൂപ, രണ്ടാം സമ്മാനം 750രൂപ, മൂന്നാം സമ്മാനം 500രൂപ എന്നിങ്ങനെ പാരിതോഷികങ്ങളും നല്‍കുന്നുണ്ട്.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!