ചലനശേഷിക്കുറഞ്ഞ വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു

Apple

കൊടകര:കൊടകര ബി.ആർ.സി.യുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന ചലനശേഷിക്കുറഞ്ഞ വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് കൊടകര ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂളിൽ കൊടകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് പി ആർ പ്രസാദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

സീനിയർ കൺസൽട്ടന്റ്ഡോ.സന്തോഷ് ബാബു എം.ആർ .ക്യാമ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി. 32 കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തു. ലയൺസ് ക്ലബ് ഓഫ് തൃശൂർ സിറ്റി പങ്കെടുത്ത കുട്ടികൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ഫോർ എബിലിറ്റി വിതരണം ചെയ്തു.

EverGreen

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.