പൂനിലാര്‍ക്കാവ് ദേവീക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠദിനം വെള്ളിയാഴ്ച ചടങ്ങുകള്‍ മാത്രമായി നടത്തും.

കൊടകര:  പൂനിലാര്‍ക്കാവ് ദേവീക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠദിനം വെള്ളിയാഴ്ച ചടങ്ങുകള്‍ മാത്രമായി നടത്തും. പള്ളിയുണര്‍ത്തല്‍, ശ്രീഭൂതബലി,കളഭാഭിഷേകം, ഉച്ചപൂജ എന്നിവയുണ്ടാകും.

ക്ഷേത്രം തന്ത്രിമാരായ  തെക്കേ ടത്ത് പെരുമ്പടപ്പ് ദാമോദരന്‍ നമ്പൂതിരി,  അഴകത്ത് മനക്കല്‍ ഹരിദത്തന്‍ നമ്പൂതിരി,മേല്‍ശാന്തിമാരായ നടുവത്ത് പത്മനാഭന്‍നമ്പൂതിരി, പുത്തുകാവ് മഠത്തില്‍ വെങ്കിടേശ്വരന്‍ എമ്പ്രാന്തിരി  എന്നിവര്‍ കര്‍മികത്വം വഹിക്കും

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!