പി.ഐ. പുഷ്പാകരന്‍ വിരമിച്ചു

കണ്ണൂര്‍ എപിടിഎസ് യൂണിറ്റില്‍നിന്നും വരമിച്ച കെ.എസ്.ഇ.ബി അസിസ്റ്റന്റ് എന്‍ജിനീയര്‍ നെല്ലായി സ്വദേശി പി.ഐ.പുഷ്പാകരന്‍.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!