മഹാദുരിതമായി മറ്റത്തൂരിലെ കുഴികള്‍

മറ്റത്തൂര്‍ : മറ്റത്തൂരിനും പന്തല്ലൂരിനും ഇടയില്‍ മറ്റത്തൂര്‍ പടിഞ്ഞാട്ടുംമുറിയിലെ റോഡിന്റെ ശോച്യാവസ്ഥ യാത്രക്കാര്‍ക്കും ദുരിതമേറ്റുന്നു. മറ്റത്തൂര്‍ പടിഞ്ഞാട്ടുംമുറി മഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്രത്തിനുസമീപവും കതിരോലനഗറിനുസമീപവും മാത്രമല്ല റോഡിന്റെ പലയിടത്തും പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണ്.

മഴക്കാലമായതിനാല്‍ കുഴികളില്‍ വെളളം കെട്ടിക്കിടന്ന് വാഹനങ്ങള്‍ പോകുമ്പോള്‍ യാത്രകരുടെ ദേഹത്തേക്ക് തെറിക്കുകയുമാണ്.നിത്യം നൂറുകണക്കിന് യാത്രകരുള്ള റോഡാണിത്.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!