എം.പി.നാരായണ പിഷാരടി അന്തരിച്ചു ; വിടപറഞ്ഞത് കോടാലിയുടെ സ്വന്തം എഴുത്തുകാരൻ

കോടാലി: എം.പി.നാരായണ പിഷാരടി മാങ്കുറ്റിപ്പാടം പിഷാരം കോടാലിയുടെ സ്വന്തം എഴുത്തുകാരൻ അന്തരിച്ചു. 90 വയസ്സായിരുന്നു. ഇതുവരെ14 ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രകാശനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളുടെ പ്രത്യേകത സ്ഥലനാമോൽപ്പത്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങളും ചരിത്ര സാംസ്ക്കാരിക കാര്യങ്ങളുടെ അഗാധമായ അറിവുകളുമാണ്.

ആനുകാലിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലെ എഴുത്തുകാരനും കൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹം.  തൃശൂർ ജില്ല ഡയറക്ടറി, കഥപറയുന്ന മണ്ണ്, എന്റെ ജീവിത ദർശനം, മഹാക്ഷേത്രങ്ങളിൽ
മുകുന്ദപുരത്തെ മൂന്ന് പടിവാതിലുകൾ, തെരെഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങൾ , നാലമ്പലങ്ങളും ആറീശ്വരങ്ങളും , മറ്റത്തൂർ ഡയറക്ടറി, കാലം ചെന്ന കച്ചങ്ങളും കഴകങ്ങളും , കൊടകര പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറി , കേരള ചരിത്ര നിഘണ്ടു
മുൻ കൊച്ചി നാട്ടുരാജ്യത്തിലെ കേട്ടറിവുകൾ, പുതിയ ചാലക്കുടി താലൂക്കിന്റെ നിജസ്ഥിതികളെപ്പറ്റിയുള്ള പുസ്തകം, എന്നിവ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളാണ്
ഗ്രാമജ്യോതി എന്ന ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി ഇദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 90 വയസ്സിൽ എത്തി നില്ക്കുന്ന ഈ എഴുത്തുകാരൻ ഇപ്പോൾ മമ്മിയൂർ മഹാദേവക്ഷേത്രത്തെപ്പറ്റി ഗ്രന്ഥരച്ചിട്ടുണ്ട്. ജീവിതത്തിലെന്ന പോലെ ഭാര്യ സാവിത്രി എഴുത്തിലും എപ്പോഴും താങ്ങും തണലുമായി ഇദ്ദേഹത്തോട് ഒപ്പമുണ്ട്.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!