റോഡ്‌ തകര്‍ന്നത്‌ അന്വേഷിക്കണം.

കോടാലി : മറ്റത്തൂര്‍ പഞ്ചായത്തിലെ 20 ദിവസം മുമ്പ്‌ പൊതുമരാമത്തുവകുപ്പ്‌ നടത്തിയ റീടാറിംഗും റിപ്പയറഉം പൂര്‍ണമായും തകര്‍ന്നതില്‍ കൊടുങ്ങ ന്യൂവോയ്‌സ്‌ പുരുഷഗമം പ്രതിഷേധിച്ചു.വിഷയത്തില്‍ അടിയന്തിര അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും കരാറുകാരന്‌ തുകനല്‍കുന്നത്‌ തടഞ്ഞുവക്കണമെന്നും യോഗത്തില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഷാജുകല്ലിങ്ങപ്പുറം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കെ.ആര്‍.ഔസേപ്പ്‌, രാമകൃഷ്‌ണന്‍ എന്നിവര്‍ പ്രസംഗിച്ചു.

 

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!