ജി.യു.പി.എസ് പന്തലൂരില്‍ “എഴുത്തുപുര” : ഏകദിന സാഹിത്യ ശില്പശാല.

jUPSപന്തലൂര്‍ : ജി.യു.പി.എസ് പന്തലൂരില്‍ “എഴുത്തുപുര” ഏകദിന സാഹിത്യ ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു.  എന്‍.സ്മിത (സാഹിത്യകാരി) ,പി.കെ. അനില്‍ കുമാര്‍ എന്നിവര്‍ സംസാരിച്ചു.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!