പാചകരംഗം
 • Tomato Chicken Curry – Chicken with Tomatoes and Garlic

  Chicken curry can be made in many ways and it is very delicious. Sometimes we use tomatoes when we prepar ...

  Chicken curry can be made in many ways and it is very delicious. Sometimes we use tomatoes when we prepare chicken curry. Adding tomatoes give more taste to the dish. If ...

  Read more
 • Schezwan Chicken…

  Schezwan chicken is a spicy Chinese Chicken dish. It consists of chicken pieces tossed in a spicy and fla ...

  Schezwan chicken is a spicy Chinese Chicken dish. It consists of chicken pieces tossed in a spicy and flavorful sauce. This dish goes well with Chinese fried rice or noodles. Add Tomato sauce, chilly ...

  Read more
 • ഉള്ളി സാബാര്‍…

  ഉള്ളി തൊലി കളഞ്ഞ് കഴുകി നെടുകെ കീറി വെയ്ക്കുക .തുവരപരിപ്പ്‌ കഴുകി മൂന്നു കപ്പ് വെള്ളത്തില്‍ വേവിയ്ക്കുക.പ ...

  ഉള്ളി തൊലി കളഞ്ഞ് കഴുകി നെടുകെ കീറി വെയ്ക്കുക .തുവരപരിപ്പ്‌ കഴുകി മൂന്നു കപ്പ് വെള്ളത്തില്‍ വേവിയ്ക്കുക.പകുതി വേവാകുമ്പോള്‍ ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും ഉപ്പും കൂടി ചേര്‍ത്ത് വേവിക്കുക.വെന്താലുടന്‍ പുളി കഴുകി ...

  Read more
 • കൈതച്ചക്ക കാളന്‍…

  തൊലി ചെത്തിയെടുത്ത കൈതച്ചക്ക ചെറിയ കഷ്ണങ്ങള്‍ ആക്കുക.പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും ഉപ്പ്,മുളകുപൊടി, മഞ്ഞള്‍പൊടി ആവശ ...

  തൊലി ചെത്തിയെടുത്ത കൈതച്ചക്ക ചെറിയ കഷ്ണങ്ങള്‍ ആക്കുക.പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും ഉപ്പ്,മുളകുപൊടി, മഞ്ഞള്‍പൊടി ആവശ്യത്തിനു വെള്ളം എന്നിവയും ചേര്‍ത്ത് കൈതച്ചക്ക വേവിക്കുക. ...

  Read more
error: Content is protected !!